Politika zasebnosti

I. Splošne določbe


1. Ta politika zasebnosti ureja glavna načela in postopek zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov e-trgovine www.cbdfinola.si (prodajalec) in kupca www.cbdfinola.si (v nadaljevanju – kupec).


2. Zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov kupca določajo ta pravilnik o zasebnosti, zakon o pravnem varstvu osebnih podatkov Republike Litve in drugi pravni akti.


3. Prodajalec se pri obdelavi osebnih podatkov ravna po naslednjih osnovnih načelih:


3.1. Osebni podatki se zbirajo za opredeljene in zakonite namene;
3.2. Osebni podatki se obdelujejo natančno in pošteno.
3.3. Osebni podatki se obdelujejo zakonito, tj. samo v primerih, ko:


3.3.1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da privolitev, tj. soglaša, da bo spoštoval pravila e-poslovanja;
3.3.2. se sklene ali izvaja pogodba, kadar je ena od strank posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki;
3.3.3. spletna stran www.cbdfinola.si je dolžna obdelovati osebne podatke v skladu z zakonom;
3.3.4. osebni podatki se morajo obdelovati zaradi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva www.cbdfinola.si ali tretja oseba, ki se ji posredujejo osebni podatki, in če interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, niso pomembnejši.


3.4. Osebni podatki se stalno posodabljajo.


3.5. Osebni podatki se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene, za katere se podatki obdelujejo.


3.6. Osebne podatke obdelujejo le zaposleni, ki jim je bila podeljena takšna pravica.


3.7. Vse informacije o obdelanih osebnih podatkih so zaupne.


3.8. Državni inšpektorat za varstvo podatkov se o obdelavi osebnih podatkov obvesti v skladu s predpisanim postopkom.


4. Uporabljajte elektronsko pošto. storitve shranjevanja lahko:


4.1. vse poslovno sposobne fizične osebe, ki niso mlajše od 18 let;


4.2. mladoletniki, stari od petnajst do osemnajst let – le s soglasjem staršev, posvojiteljev ali skrbnikov, razen v primerih, ko imajo na voljo lasten zaslužek ali štipendijo;


4.3. pravne osebe;


4.4. pooblaščeni zastopniki vseh zgoraj navedenih oseb.II. Zbiranje, obdelava in shranjevanje osebnih podatkov


5. Spletna stran www.cbdfinola.si  spoštuje pravico vsakega kupca do zasebnosti. Kupčevi osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in drugi podatki, navedeni v obrazcu za registracijo v e-trgovini) se zbirajo in obdelujejo v skladu z letom 2018. Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je začela veljati 25. maja. Podatki se zbirajo in obdelujejo z namenom:


5.1. da bi lahko obdelali kupčeva naročila za blago;


5.2. izdali finančne dokumente;


5.3. da bi reševali težave, povezane s predstavitvijo ali dostavo blaga;


5.4. izpolnili druge pogodbene obveznosti.


6. Ob registraciji na spletni strani www.cbdfinola.si morate navesti podrobne in pravilne osebne podatke.


7. Pri upravljanju in shranjevanju kupčevih osebnih podatkov www.cbdfinola.lt izvaja organizacijske in tehnične ukrepe, ki zagotavljajo zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, spreminjanjem, razkritjem, pa tudi pred kakršno koli drugo nezakonito obdelavo.


8. www.cbdfinola.si lahko podatke, ki niso neposredno povezani z osebo Kupca, uporablja za statistične namene, tj. podatke o kupljenem blagu. Takšni statistični podatki bodo zbrani in obdelani tako, da ne bodo razkriti identitete kupca ali drugih osebnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče identificirati kupca.


III. Prenos osebnih podatkov tretjim osebam


9. Prodajalec si pridržuje pravico do prenosa podatkov tretjim osebam:


9.1. samo 5.3 tega dokumenta. za doseganje ciljev iz odstavka;


9.2. samo v skladu s postopkom, ki ga določajo zakoni Republike Litve.


IV. Spreminjanje ali posodabljanje osebnih podatkov


10. Kupec ima pravico spremeniti in/ali posodobiti podatke, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu.


V. Posredovanje informacij ali zahtevkov


11. Kupec, ki je dovolil obdelavo svojih osebnih podatkov, ima pravico zahtevati spremembo osebnih podatkov ali prekinitev njihove obdelave, razen shranjevanja, kadar se podatki obdelujejo v nasprotju z zakonom.


12. Prodajalec bo po prejemu kupčeve zahteve za obdelavo osebnih podatkov kupcu posredoval odgovor najpozneje v 30 koledarskih dneh od datuma kupčeve zahteve. Upoštevane bodo samo zahteve za obdelavo osebnih podatkov, ki bodo predložene v pisni obliki po elektronski pošti. e-pošta info@cbdfinola.si


VI. Spreminjanje politike zasebnosti


13. Prodajalec ima pravico delno ali v celoti spremeniti Politiko zasebnosti z obvestilom po elektronski pošti. v trgovini.


14. Dopolnitve ali spremembe Politike zasebnosti začnejo veljati z dnem njihove objave, tj. z dnem objave po e-pošti. v sistemu trgovine.