Pogoji in določila

1.Splošne določbe

1.1 Ti pogoji prodaje (v nadaljevanju pogoji) določajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti kupca in družbe Finola Group LTD (v nadaljevanju prodajalec) pri nakupu blaga v e-trgovini.

1.2 Fotografije blaga so zgolj ilustrativne, originalni izdelki se lahko razlikujejo od prikazanih. Predloženih fotografij ni mogoče uporabiti kot podlago za reklamacije. Za izdelek se šteje, da je kakovosten, če je skladen z vzorcem, modelom ali opisom, navedenim v spletni trgovini.

 

2.Trenutek sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem se šteje za sklenjeno v trenutku, ko kupec v spletni trgovini oblikuje nakupovalno košarico, navede naslov za dostavo, izbere način plačila in prebere te pogoje ter klikne gumb “Potrdi naročilo”, in velja do popolne izpolnitve.

2.2. Vsaka pogodba, sklenjena med kupcem in prodajalcem, je zaščitena s strani družbe Finola Group LTD.

 

3.Kupčeve pravice

3.1. Kupec ima pravico do nakupa blaga v e-trgovini.

3.2. Kupec (potrošnik) ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu in prodaji blaga s prodajalcem tako, da o tem pisno obvesti prodajalca v 14 delovnih dneh od datuma dostave blaga, 

 

4.Obveznosti kupca

4.1. Kupec mora sprejeti naročeno blago in plačati ceno blaga ter njegovo dobavo.

4.2. Če se spremenijo podatki, ki jih je kupec navedel v prijavnem obrazcu, jih mora kupec nemudoma posodobiti.

4.3. Blago, ki ga je kupec izbral, je rezervirano in prodajalec se zavezuje, da bo kupoprodajno pogodbo sklenil šele, ko bo prodajalec prejel obvestilo kupčeve banke o plačilu izbranega blaga. Kupec mora potrditi plačilni nalog najpozneje v 24 urah po kliku na gumb “Potrdi naročilo”. Če plačilni nalog v tem roku ni potrjen, ima prodajalec pravico šteti, da je kupec odstopil od prodajne pogodbe.

 

5.Prodajalčeve pravice

5.1. Če kupec poskuša ovirati delovanje ali stabilno delovanje e-trgovine, mu lahko prodajalec brez predhodnega obvestila omeji, začasno prekine (ukine) dostop do e-trgovine.

5.2. Prodajalec ima pravico začasno ali za nedoločen čas prekiniti delovanje e-trgovine brez posebnega obvestila.

 

6.Odgovornosti prodajalca

6.1. Ustvariti kupcu pogoje za pravilno uporabo storitev, ki jih ponuja e-trgovina.

6.2. Organizirati dostavo blaga, ki ga je kupec naročil, na naslov, ki ga je določil kupec.

6.3. Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru pomembnih okoliščin, ko kupcu ne bo mogel dostaviti naročenega blaga, kupcu ponudil analogen izdelek, in če kupec odkloni prevzem analognega blaga, kupcu v 5 delovnih dneh vrnil plačani denar. V tem primeru je prodajalec oproščen odgovornosti za nedobavo blaga.

 

7.Dostava blaga

7.1. Blago dostavi prevozno podjetje na stroške kupca.

7.2. Blago je dostavljeno na naslov, ki ga določi kupec, v roku 2-6 delovnih dni od prejetega plačila za blago in prevoza blaga. 

7.3. Natančna cena dostave je odvisna od teže, prostornine, dimenzij in kraja dostave naročenega blaga, zato boste končno ceno videli šele ob oddaji naročila.

7.4. Med dostavo blaga mora kupec skupaj s predstavnikom prevoznega podjetja preveriti stanje pošiljke, količino, kakovost in obseg blaga.

7.5. Če kupec opazi kršitev stanja pošiljke, količine, kakovosti in asortimana blaga, pošiljke ne sme sprejeti in to zabeleži v tovornem listu. Ko kupec prevzame pošiljko in podpiše tovorni list brez pripomb, se šteje, da je dostavljena pošiljka brez napak, količina, kakovost in asortiman blaga ustrezajo pogojem prodajne pogodbe.

 

8.Vrnitev blaga

8.1. Če kupec (potrošnik) odstopi od pogodbe o nakupu in prodaji blaga, kot je določeno v točki 3.2 pogojev, mora blago vrniti na prodajalčev račun v 7 dneh od pisnega obvestila kupca o odstopu od pogodbe o nakupu in prodaji. Blago, ki kupcu (potrošniku) ni všeč – oblika, velikost, barva, model ali popolnost (se zamenja ali prevzame od kupca v 14 dneh od dostave v najbližji poslovalnici Finola Group LTD. 

 

 

GermanPortugalSpainSwedishFrenchItalyDutchPolandCzechDanishRomaniaIrelandHungarySlovakiaEstoniaLatviaLithuania